Dokumenty szkolne
 
Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


Statut szkoły


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej /dla kandydatów spoza obwodu/

 

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej

System oceniania zachowania uczniów w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie
Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO


TYTUŁY I NUMERY NOWEGO PROGRAMU ORAZ PODRĘCZNIKÓW

DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH