Kadra szkoły

 

Pracownicy administracyjni
   

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Anna Zmysłowska

Dyrektor

 

Pracownicy administracyjni
   

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.


Anna Kowalik

Sekretarka

 

Pracownicy dydaktyczni

 

Lp.

Imię i nazwisko

Wychowawstwo

klasy

Prowadzone zajęcia

1.

Jolanta Mikołajczak

0, I

Edukacja wczesnoszkolna

2.

Ewa Cur

IV,V

Język polski, historia

3.

Agnieszka Lisek

II, III

Edukacja wczesnoszkolna

4.

Agnieszka Sowa

VI, VII

Przyroda, historia

5.

Katarzyna Ogrodowska

Plastyka, muzyka

6.

Anna Zmysłowska

Matematyka

7.

Edyta Borowicz-Czuchryta

Język angielski

8.

Adam Peterwas

Informatyka, technika, fizyka

9.

Iwona Szumiec

Wychowanie fizyczne

10.

Stanisław Onak

Religa, wychowanie do życia

11.

Edyta Sadurska

Edukacja przedszkolna

12

Beata Iwanek

Logopedia

13

Joanna Czapska

Matematyka

14

Małgorzata Guz

Nauczanie początkowe

15

Izabela Bącławek

Chemia, geografia

16

Michalina Rusinek

Język niemiecki

 

Pracownicy obsługowi

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Grażyna Świniarska

woźna

2.

Anna Gruda

woźna, pomoc nauczyciela

3.

Wioletta Gdula

pomoc nauczyciela

 

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019