OgłoszenieTerminy konsultacji i zebrań z rodzicami

w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie

w roku szkolnym 2018/2019

 

18.09.2018 r. wtorek – zebranie godz. 17.00

25.09.2018 r. wtorek – zebranie Rady Rodziców o godz. 17.00

16.10.2018 r. wtorek – konsultacje z rodzicami w godz. 17.00-18.00

15.11.2018 r. czwartek – konsultacje z rodzicami w godz. 16.00 – 17.00

13.12.2018 r. czwartek – zebranie z rodzicami o godz. 16.00-17.00 (propozycje ocen z zachowania i informacja o ocenach niedostatecznych)

09.01.2019 r. środa – zebranie i konsultacje z rodzicami o godz. 17.00 (propozycje ocen na I semestr)

05.03.2019 r. wtorek – zebranie Rady Pedagogicznej o godz. 15.00, zebranie i konsultacje z rodzicami w godz. 16.00-17.00

09.04.2019 r. wtorek – konsultacje z rodzicami w godz. 16.00-17.00

14.05.2019 r. wtorek – zebranie z rodzicami i konsultacje o godz. 18.00 (propozycje ocen z zachowania, informacja o ocenach niedostatecznych i propozycje ocen na II semestr)

 

Rady Pedagogiczne klasyfikacyjne:

·       I semestr - 24.01.2019,

·       II semestr - 12.06.2019.


Ogłoszenie
 

W dniu 11 października 2018 roku o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie
 odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


O godzinie 12.00 również 11 października odbędzie się
Święto Pieczonego Ziemniaka.

 
Serdecznie zapraszamy


Ogłoszenie

W dniu 25.09.2018 roku o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców z Rad Oddziałowych w celu wyboru Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie.
Zapraszam wszystkich rodziców z rad oddziałowych.

Anna Zmysłowska


TYTUŁY I NUMERY NOWEGO PROGRAMU ORAZ PODRĘCZNIKÓW

DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH


Zapytanie ofertowe
na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

   
 


 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

 


Informacja

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   (Dz. U. UE.L. Nr 119, str. 1) informuję, iż Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie jest Pani Magdalena Lenart, adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie
mgr Anna Zmysłowska